SIA „Remedica”, Reģistrācijas Nr. 40003568616, adrese: Kleistu 24, Rīga, LV-1067, Latvija. turpmāk – www.myskin.lv, nodrošina tīmekļa vietnē www.myskin.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar zemāk izklāstītajiem noteikumiem, piegādes un apmaksas noteikumiem, preču atgriešanas noteikumiem, citiem noteikumiem, kas izklāstīti šajā tīmekļa vietnē. Veicot pasūtījumu apliecināt, ka esat izlasījuši šos noteikumus, saprotat tos un piekrītat tos ievērot bez ierobežojumiem un nosacījumiem.

Ja pircējs, izmantojot Interneta starpniecību, iegādājas www.myskin.lv piedāvātos produktus, turpmāk – Preces, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē Distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas likumam „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu”.

Ja klientam, kurš pasūtījis un iegādājies produktu Mājas lapā, nav tiesībspējas un vai rīcībspējas, par produkta pasūtījumu un samaksu ir atbildīgs šīs personas likumīgais pārstāvis (piem., vecāki, aizgādņi). Iepriekšminētajā gadījumā pasūtījums nav atsaucams, kā arī veiktā pirkuma maksa nav atmaksājama.

Distances līgums par Preces pirkumu uzskatāms par noslēgtu ar preces apmaksas brīdi.

www.myskin.lv ir tiesības jebkurā laikā labot un precizēt šos noteikumus, publicējot attiecīgās izmaiņas Mājas lapā. Jebkuras šajos Noteikumos un nosacījumos veiktās izmaiņas stājas spēkā uzreiz pēc to publicēšanas. Jūs piekrītat, ka, turpinot lietot Mājas lapu pēc šādu izmaiņu veikšanas, jūs ar to apliecināt savu piekrišanu visām izmaiņām.

www.myskin.lv nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ.

Myskin.lv elektroniskās dāvanu kartes iegādāšanās un izmantošanas noteikumi.

Dāvanu karti iespējams iegādāties šādās nomināla vērtībās (EUR): 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90; 100; 150; 200. Dāvanu kartes īpašnieks to varēs izmantot gadu no tās saņemšanas brīža savā e-pastā.

Dāvanu karti iespējams iztērēt vairākos pirkumos. Par dāvanu kartes atlikumu varēsiet pārliecināties e-pastā klāt pievienotajā saitē vai reģistrēta lietotāja profilā.

Ar dāvanu karti var iegādāties visus produktus, kuri pieejami www.myskin.lv , izņemot jaunu dāvanu karti. Dāvanu karte nav derīga izmantošanai Myskin veikalā Kalnciema ielā 33.